ลอนหลังคาเหล็กเมทัลชีท

ลอนหลังคาเมทัลชท สวยได้ขนาดได้มาตรฐาน

metalsheet-standardrib.gif
popularrib-metalroof.gif
spanrib.jpg
grandrib-metalroof.gif

ลอนมาตรฐาน

แผ่นเมทัลชีท ลอนมาตรฐาน เป็นแผ่นเมทัลชีทถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่ถูกออกแบบให้ มีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับ ไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 24 มม. ท้องลอนมีสัน 2เส้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ของแผ่นหลังคาเหล็ก แผ่นลอนนี้จึงถูกเรียกว่า แผ่นเมทัลชีทลอนคู่

    
 

ลอนยอดนิยม

แผ่นเมทัลชีท ลอนยอดนิยม  เป็นแผ่นเมทัลชีทรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่ได้ถูกออกแบบให้ แผ่นมีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 24 ม ท้องลอนมีสัน เพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำที่บริเวณท้องลอน

ลอนสเปน

แผ่นเมทัลชีท ลอนสเปน      เป็นแผ่นเมทัลชีทที่ถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอน โค้งมน เป็นรูปแบบที่ทำให้ดู มีความนุ่มนวล ขนาดความกว้างแผ่น หลังหักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 750 มม. มี 5 สั้นลอน ความสูงลอน 36 มม. เป็นลอนที่ออกแบบ ให้มีการเหมือนกับ กระเบื้องหลังคา 

ลอนใหญ่

เมทัลชีทลอนใหญ่ เป็นเมทัลชีทที่ถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่มีลอนมีขนาดใหญ่ แผ่นมีขนาดความกว้างแผ่น หักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 730มม. มี 5 สันลอน ความสูง 35 มม. เพื่อช่วยในการรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น และป้องกันการไหลเข้าข้างลอน