top of page
metalsheet-h3.jpg

ลอนหลังคาเมทัลชีท ของบีเค มีกี่แบบ? 
BK Metal Sheet Roof Ribs

ลอนหลังคาเมทัลชีท สวยทน สวยนาน ได้มาตรฐาน

เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน metal sheet-standard rib

เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน

เมทัลชีท ลอนมาตรฐาน
Standard Rib Metal Sheet
เป็นแผ่นเมทัลชีท ถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่ถูกออกแบบให้ มีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับ ไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 24 มม. ท้องลอนมีสัน 2เส้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ของแผ่นหลังคาเหล็ก แผ่นลอนนี้จึงถูกเรียกว่า แผ่นเมทัลชีทลอนคู่

(รุ่นนี้ สั่งแผ่นหลังคาบุฉนวนพีอี PE เพิ่มได้ และ สั่งแผ่นหลังคาบุฉนวนพียู PU เพิ่มได้)

เมทัลชีท ลอนนิยม popular rib-metalroof

เมทัลชีท ลอนยอดนิยม

เมทัลชีท ลอนยอดนิยม  
Popular Rib Metal Sheet
เป็นแผ่นเมทัลชีท รีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่ได้ถูกออกแบบให้ แผ่นมีความกว้าง แผ่นหักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน 24 ม ท้องลอนมีสัน เพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำที่บริเวณท้องลอน
(รุ่นนี้ สั่งแผ่นหลังคาเมทัลชีทบุฉนวนพีอี PE เพิ่มได้)

 เมทัลชีท ลอนสเปน span rib roof

เมทัลชีท ลอนสเปน 

เมทัลชีท ลอนสเปน
Span Rib Metalsheet
เป็นแผ่นเมทัลชีท ที่ถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอน โค้งมน เป็นรูปแบบที่ทำให้ดู มีความนุ่มนวล ขนาดความกว้างแผ่น หลังหักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 750 มม. มี 5 สั้นลอน ความสูงลอน 36 มม. เป็นลอนที่ออกแบบ ให้มีการเหมือนกับ กระเบื้องหลังคา 
(รุ่นนี้ สั่งแผ่นหลังคาบุฉนวนพีอี PE เพิ่มได้)

 เมทัลชีท ลอนใหญ่ grandrib-metalroof

เมทัลชีท ลอนใหญ่

เมทัลชีท ลอนใหญ่ 
เป็นเมทัลชีทที่ถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนที่มีลอนมีขนาดใหญ่ แผ่นมีขนาดความกว้างแผ่น หักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 730มม. มี 5 สันลอน ความสูง 35 มม. เพื่อช่วยในการรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น และป้องกันการไหลเข้าข้างลอน

 

bottom of page