top of page

ครอบมาตรฐาน
แผ่นครอบ หรือ แผ่นปิดครอบ มีหลายรูปแบบ  ใช้ร่วมกับ การมุงหลังคา บุผนัง บุฝ้าเพดาน เพื่อปิดครอบรอยต่อประชิด รอยต่อชนต่างๆ

แนวทางการเลือกใช้

 

  • แผ่นปิดครอบ มีหลายรูปแบบ ควรเลือกให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน
  • สามารถเลือก เป็นแผ่นสี และ ความหนา เดียวกับแผ่นหลังคา หรือ แตกต่างกันก็ได้ แล้วแต่รูป แบบการออกแบบดีไซน์ และ จุดประสงค์การนำไปใช้
  • สามารถสั่งผลิต แผ่นครอบตรง และ แผ่นครอบโค้ง

ครอบมาตรฐาน

สี