top of page

ม้วนคอยล์เหล็ก  แผ่นเมทัลชีท เรียบ ไร้ลอน หลากสี

 

  • แผ่นเมทัลชีท แผ่นเรียบ ไร้ลอนมีสี
  • แผ่นเมทัลชีท แผ่นเรียบ ไร้ลอน ไม่มีสี (หรือ สีอลูซิงค์ เรียกตามสีพื้น ของผิวเคลือบกันสนิม "อลูซิงค์"
  • หน้ากว้าง ม้วนคอยล์เหล็ก 914 มิลลิเมตร

ม้วนคอยล์เหล็ก แผ่นเมทัลชีท เรียบ ไร้ลอน

สี