top of page

หลังคาเหล็ก เมทัลชีท ลอนนิยม หลากสี

  • แผ่นเมทัลชีท มีสี
  • แผ่นเมทัลชีท ไม่มีสี (หรือ สีอลูซิงค์ เรียกตามสีพื้น ของผิวเคลือบกันสนิม "อลูซิงค์"

หลังคาเหล็ก เมทัลชีท ลอนนิยม

สี