หลังคาโปรงแสง แผ่นใสไฟเบอร์กลาส ลอนมาตราฐาน 760

  • สีขาวนวล
  • แสงส่องผ่านแผ่นใสได้อย่างเป็นธรรมชาติ
  • หลังคา "แผ่นใส" ไฟเบอร์กลาสนี้ มี ลอนมาตรฐาน
  • ใช้ได้กับ แผ่นหลังคาเหล็ก "เมทัลชีท" ลอนมาตรฐาน ลอนมาตรฐาน และ ลอนนิยม
  • กว้าง760 มิลลิเมตร (หักระยะซ้อนทับด้านข้างแล้ว)

หลังคาโปร่งแสง ลอนมาตราฐาน 760