แปเหล็ก แปสำเร็จรูป ตัวซี

  • ใช้ทำแปหลังคา
  • ใช้ทำโครงสร้าง
  • ใช้ทำโครงคร่าว
  • กันสนิม ด้วยสารเคลือบอลูซิงค์

แปเหล็ก แปสำเร็จรูป ตัวซี